https://cnctrader.se/maskin/36403 CNC Trader - Marknaden för begagnade verktygsmaskiner

Gillardon GB25 150-3000 Borrpress

  • Fabrikat:
  • Typ: GB25 150-3000
  • Skick: Begagnade
  • Plats: Tyskland Tyskland

Pris på begäran

Senast uppdaterad: 31.03.2023
Säljarens referensnummer: 142289 CNC Trader referensnummer: 9BA2C76CF4

Säljarinformation

CNC BOTE
Zechenstraße 10
86971 Peiting
Tyskland
service@cncbote.de +49 (0) 8861 6943120 https://cncbote-maschinen.de
Webbplats

Maskinplats

Adress: Tyskland CNC BOTE, Zechenstraße 10, Peiting, Deutschland